دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

برگزاری نخستین سمینار آموزشی نقش یون درمانی در آنکولوژی

نخستین سمینار آموزشی نقش یون درمانی در آنکولوژی مورخ 6 تا 8 آذرماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

برگزاری چهارمین کنگره کلی پیشرفت های مهندسی و پزشکی بازساختی ایران

چهارمین کنگره کلی پیشرفت های مهندسی و پزشکی بازساختی مورخ 26 آبان ماه به همت دانشکده فناوری نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

برگزاری پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در دانشگاه علوم پزشکی ایران

..

ادامه...
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
img_yw_news
یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷

انتصاب دکتر ابوالفضل باقری فرد به عنوان مدیر عامل مرکز آموزشی و درمانی شفایحیائیان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر مسعود ناصری پور رییس دانشگاه طی حکمی دکتر ابوالفضل باقری فرد را به عنوان مدیر عامل مرکز آموزشی و درمانی شفایحیائیان منصوب نمود. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷

انتصاب دکتر سیدوحیدشریعت به عنوان ریاست دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر مسعود ناصری پور رییس دانشگاه طی احکامی، دکتر سیدوحیدشریعت را به عنوان ریاست دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و دکتر امیر کشاورز اخلاقی را به عنوان مدیر عامل مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی ایران منصوب کرد. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷

دکتر رامتین حدیقی به عنوان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشکده پزشکی منصوب شد

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

انتصاب دکتر امید ستایش به عنوان سرپرست ریاست بیمارستان امام حسین بهارستان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر مسعود ناصری پور رییس دانشگاه طی حکمی دکتر امید ستایش را به عنوان سرپرست ریاست بیمارستان امام حسین (ع ) بهارستان منصوب نمود. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

انتصاب دکتر هاله احمد نیا به عنوان سرپرست مرکز بهداشت شمال غرب

..

ادامه...
زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه